Mexico: Røde Sol-militante arrestert og torturert

Våre kamerater i brasilianske A Nova Democracia skriver at tre militante fra meksikanske Folkets Strømning – Røde Sol ble arrestert og torturert den 20. september i delstaten Oaxaca. Den revolusjonære bevegelsen mobiliserer i protest mot forfølgelsen og for folkets rettigheter.