Formann Mao: Til minne om Norman Bethune

Kamerat Norman Bethune[1] var medlem av Canadas Kommunistiske Parti. Han var om lag femti år da han blei sendt til Kina av kommu­nistpartiene i Canada og De forente stater. Han lot seg ikke skremme av at han måtte reise mange hundre mil for å hjelpe oss i motstandskri­gen mot Japan. Han kom fram til Yenan i fjor vår, og dro til Wutai- fjella for å arbeide der. Til vår store sorg døde han på sin post. Hva slags holdning er det som får en utlending til å gjøre frigjøringa av det kinesiske folket til si egen sak, uten å være ute etter noen fordeler for seg sjøl? Det er den internasjonalistiske holdninga, den kommunistiske holdninga, og den må alle kinesiske kommunister lære av. Leninismen lærer oss at verdensrevolusjonen bare kan lykkes hvis proletariatet i de kapitalistiske landa støtter frigjøringskampen til de koloniale og halvkoloniale folka, og hvis proletariatet i koloniene og halvkoloniene støt­ter kampen til proletariatet i de kapitalistiske landa.[2] Kamerat Bethune gjennomførte denne leninistiske linja i praksis. Vi kinesiske kommu­nister må også følge denne linja i vår praksis. Vi må gå sammen med proletariatet i alle de kapitalistiske landa, med proletariatet i Japan, Storbritannia, De forente stater, Tyskland, Italia og alle andre kapita­listiske land. Dette er den eneste måten vi kan styrte imperialismen på, frigjøre nasjonen og folket vårt, og frigjøre de andre nasjonene og fol­ka i verden. Dette er vår internasjonalisme, den internasjonalismen som vi setter opp mot både trangsynt nasjonalisme og trangsynt patrio­tisme.