Kinas Kommunistiske Parti 100 år

Tjen Folket Media har oversatt den følgende uttalelsen forfattet av Kommunistisk Gruppe (Maoistene). Disse kameratene arbeider i Kina, under konstant trussel fra det fascistiske revisjonistiske regimet i landet. De har til stor inspirasjon for all verdens revolusjonære tatt opp kampen for å rekonstituere Kinas Kommunistiske Parti som et militarisert og maoistisk parti, veiledet av de universelt gyldige bidragene fra formann Gonzalo.