Ukraina: Fare for ny storkrig i Europa?

Ukrainske militære sier Russland kan angripe landet i løpet av to måneder. USA fordømmer Russlands styrkeoppbygging av oppunder 100.000 soldater med tilhørende materiell ved Ukrainas grenser.