Enda en klimarapport understreker alvoret

Klimaforandringene er voldsomme og FNs klimapanel viser dette tydelig i en ny rapport. Igjen ser vi at ikke bare verdens masser, men selve klodens miljø og klima, formelig skriker etter en kommunistisk verden.