Støtt folkekrigen i India!

Våre kamerater i tidsskriftet Kommunistisk Internasjonale har publisert en erklæring for å støtte folkekrigen i India, hvor de innleder med at folkekrigene i verden er fyrtårnene som lyser opp den … Fortsett å lese Støtt folkekrigen i India!