Felles aksjon i Finland og Norge mot krigen i Ukraina

Torsdag 31. mars, på dagen 5 uker etter den russiske imperialismens overfall på Ukraina, har revolusjonære i Finland og Norge utført en koordinert fellesaksjon mot den imperialistiske angrepskrigen.