Økonomi: Regjeringen står foran vanskelige valg

Etter regjeringens budsjettkonferanse, der de har arbeidet med ideer til nytt statsbudsjett, har de slått fast de vil holde tilbake den offentlige pengebruken i 2023. Regjeringen går fra krise til krise, og folket får regningen i 2022 og 2023.