Syria etter ti år med krig

Det er ikke troverdig når USA og Norge snakker om Russlands brudd på folkeretten, og ei heller brudd på krigens lover og menneskerettighetene, for disse imperialistene er like skyldige i slike forbrytelser.