Fagforeningsledere svikter arbeidsfolk i lønnsoppgjøret

Vi har tidligere skrevet en rekke saker om hvordan massene kjenner krisa og den påfølgende økonomiske depresjonen på kroppen. Midt under en pandemi og en stor krig i Ukraina, utvikles en strømpriskrise sammen med kraftige renteøkninger, økte matvarepriser og historisk dyrt drivstoff.