Bekjemp militariseringen av de nordiske imperialistiske statene!

Med stor revolusjonær entusiasme publiserer vi en uoffisiell norsk oversettelse av en felles uttalelse fra finske Maoistisk Komité og norske Rød Front. Eventuelle feil og mangler i oversettelsen er alene vårt ansvar.