Aktiviteter for 1. mai

Tjen Folket Media mottar rapporter om aksjoner i forbindelse med 1. mai. Det er satt opp enda flere plakater enn vi har rapportert om tidligere, og det er flere steder satt opp kommunistiske faner for å markere arbeiderklassens internasjonale kampdag.