Afrika: Russisk imperialisme er ikke isolert

Gjennom massiv mediedekning med kraftig politisk vinkling, tegner media et bilde av et Russland som er alene i verden. Dette er langt fra sannheten, og kommer for eksempel tydelig frem blant afrikanske land.