Økonomi: Sammenligner krisa med 2. verdenskrig

Sammenligninga kommer fra Det internasjonale pengefondet (IMF), et av imperialismens viktigste redskaper.