Irland: Husokkupasjon og kampanje mot hjemløshet

Våre kamerater i Anti Imperialist Action i Irland har publisert en tekst om husokkupasjon og kampanjen mot hjemløshet i Irland. Teksten kommer som en følge av den irske statens stenging av James Connolly Huset.