Tyskland: Grafitti for folkeopprøret i Ecuador

Flere steder i Tyskland er det malt slagord i solidaritet med kampen til det ecuadorianske folket. Vi deler her bilder som er publisert av Dem Volke Dienen.