Ut på gata 9. juli for folkekrigen i India!

Dette er en uoffisiell oversettelse av en uttalelse publisert av våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org), som er underskrevet av en rekke organisasjoner fra flere forskjellige land, deriblant norske Rød Front.