Regjeringen stanset flyteknikerstreiken

Kapitalistene organisert i NHO Luftfart lyktes med lockout-taktikken. De brukte lockout mot flyteknikerne for å skape en situasjon som kunne kalles «farlig for liv og helse», ved å ramme luftambulansene, og regjeringen gjorde som NHO håpet: De avsluttet streiken med tvungen lønnsnemnd.