Danmark: Aksjon for Correia, LCP og det brasilianske folket

Revolusjonære aktivister delte ut løpesedler i Storkøbenhavn med informasjon om den revolusjonære situasjonen og utviklinga i klassekampen i Brasil