Kvinner diskrimineres i fengsel

En sammenligning av avviksmeldingene fra fengsler i Agder viser store forskjeller mellom kvinner og menns psykiske helse og soningsforhold, og de ansatte forteller om kvinner som burde fått psykisk behandling istedenfor å være innelåst på celler uten å få den hjelpa de trenger.