Hele verden mobiliserer til støtte for folkekrigen i India

Revolusjonære over hele verden mobiliserte den 9. juli, på den internasjonale aksjonsdagen til støtte for folkekrigen i India, og vi deler her bilder fra markeringer i flere land.