Kunst har en klassekarakter

Borgerskapet lyver når de sier at kunst står over klasse. De fornekter den sosiale sida av kunst ved å framføre feilslutninga om «kunst for kunstens skyld». Dette er et fullstendig bedrag, for borgerskapet sjøl vet best at kunst ikke er atskilt fra klasser, det er borgerskapet som bruker kunsten mest, deres mål er å lure folket. Borgerskapet bruker kunst som et middel til å korrumpere folket, innføre sin egen kultur og forsterke sin dominans. Men den benekter at dens egen kunst også har en klassekarakter.