Oslo: Bompengene skal øke enda mer

Politikerne har blitt enige om «Oslopakke 3», som vil innebære mer bompenger for massene i Oslo. Avgiftene skal økes i to trinn, og slik skal regninga for politikernes inkompetanse innen samferdsel betales av arbeidsfolk.