Utbredt tvungen deltid i dagligvarebransjen

En undersøkelse viser at halvparten av kvinnene i norsk dagligvarebransje jobber deltid, og halvparten av alle som jobber deltid har ikke valgt det selv.