Evig ære til formann Gonzalo!

Det er et år siden imperialismen, hovedsakelig yankee, i samarbeid med det revisjonistiske og kapitulasjonsistiske ROL- og den peruanske reaksjonen myrdet vår elskede formann Gonzalo, vår tids største marxist-leninist-maoist, ørna i partiet, stor blant de store, mester av mestere, stor strateg og filosof, anerkjent leder for den proletariske verdensrevolusjonen, tankens og handlingens titan.