Formann Gonzalo lever videre gjennom sin tenkning

Den 11. september for ett år siden, ble formann Gonzalo myrdet. Han var den elskede anføreren for partiet og revolusjonen i Peru, den største marxist-leninist-maoisten i vår tid. Den 24. september kan vi markere at det er 30 år siden han holdt sin store tale, som er den siste gangen han kommuniserte fritt til omverdenen.