Regjeringen åpner for masseovervåkning

Den militære Etterretningstjenesten har nå fått regjeringens velsignelse til å prøve ut et system for å fange opp og samle store mengder informasjon om norske borgere.