Indisk høyesterett opphever frikjennelse av Saibaba

A Nova Democracia skriver om en viktig utvikling i Saibabas sak. Han ble frikjent av “Bombay High Court”, delstatens høyesterett. Men dagen etterpå opphevet Indias høyesterett frikjennelsen og beordret at han ikke skulle løslates.