Mexico: Heder og ære til dem som har gitt sine liv for å tjene folket!

Våre kamerater  i Sol Rojo skriver om markeringer på de dødes dag til ære for kamerater som har falt i kampen, og om betydninga av dagen.