Klimatoppmøtet: Pengeoverføring er ikke løsningen

Afrika står for kun 3% av klimagassutslippene, men rammes særlig hardt av klimaendringer. Nå forventes det at afrikanske land vil stå samla bak krav mot stormakter på klimatoppmøtet COP27. I det lange løp er det imidlertid ingen grunn til å tro at mer penger fra verdens imperialister på noe slags vis er løsninga.