Om klimakamp, klassekamp og «terrorisme»

Det har i det siste vært rettet en del oppmerksomhet mot aksjoner i flere land utført av klimaktivister. Aktivistorganisasjoner som benytter seg av sivil ulydighet i forsøk på å få politkere og myndigheter til å holde løftene de har satt for å nå klimamålene.