Falne medlemmer av sentralkomiteen i NKP

Martyrene vant med sitt offer en evig ære som aldri kan viskes ut, og som må holdes høyt i hevd av enhver kommunist i dette landet.