Presentasjon av Internasjonalt Kommunistisk Forbund

Våre kamerater i tidsskriftet Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) har publisert en presentasjon som innleder stiftelseserklæringen til Internasjonalt Kommunistisk Forbund.