Varsler tettere sikkerhetssamarbeid i Norden

Haugland uttaler at samarbeidet blant annet vil innebære økt informasjonsflyt mellom landenes tjenester, og felles øvelser.