Norsk imperialisme: Statkraft i Brasil

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) publiserte nylig en rapport over konsekvensene Statkrafts fornybare energiprosjekter i Brasil har for naturen, klimaet og lokalbefolkninga.