Økende spenning mellom NATO og Kina

Under sitt besøk i Japan uttrykte Jens Stoltenberg bekymring om et stadig sterkere Kina, og håpte på økt samarbeid mellom NATO og Japan. I en felles uttalelse fra Stoltenberg og Japans statsminister Fumio Kishida uttrykte begge bekymring over «økt samarbeid mellom kina og Russland», Kinas trusler mot Taiwan, og Kinas «truende atferd» i det omkringliggende havområdet generelt.