Statutt for Kommunistenes Forbund

Proletarer i alle land, foren dere! Avsnitt I. Forbundet Art. 1. Forbundets mål er å styrte borgerskapet, er proletariatets herredømme, opphevelse av det gamle borgerlige samfunn som hviler på klassemotsetninger … Fortsett å lese Statutt for Kommunistenes Forbund