24. februar: Aksjoner mot Russlands angrepskrig mot Ukraina

Tjen Folket Media har mottatt bilder banneropphenging i Trondheim, og Kampkomiteen rapporterer fra markering i Bergen og oppsetting av plakater og bannere i Oslo, og plakater i Kristiansand.