IKF: Uttalelse om formann Gonzalo og PKP

Dette er en uttalelse fra Internasjonalt Kommunistisk Forbund, vedtatt på den første forente maoistiske internasjonale konferansen, publisert av nettmagasinet Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org).