Brasil: 1400 bondefamilier okkuperer latifundioer over hele landet

Bøndene okkuperer jord som offisielt tilhører staten og er avsatt til «jordbruksreform», men områdene er i noen få latifundisters hender, og i de fleste tilfeller uten noen dokumentasjon. Blant disse er også det norske konsernet Umoe.