Tyskland: Varsler markeringer mot megaprosjekt i Mexico

Den «inter-oseaniske korridoren» i Mexico, kjent under forkortelsen CIIT, er et enormt kapitalistisk megaprosjekt, som rammer urfolk og fattigbønder. Revolusjonære i Tyskland varsler markeringer mot den mexicanske statens terror mot motstanden.