Mexico: Kamp mot imperialistisk megaprosjekt og represjon

Kameratene i Mexico har nylig skrevet om den siste utviklinga i kampen mot den inter-oseaniske korridoren på Istmo de Tehuantepec og det kommende besøket av representanter for yankee-imperialismen i Oaxaca.