Internasjonalt: Aksjoner for Internasjonalt Kommunistisk Forbund (oppdatering nr. 24)

Vi deler her en oversikt publisert av kameratene våre i Kommunistisk Internasjonale, over aksjoner utført til ære for stiftelsen av Internasjonalt Kommunistisk Forbund.