Palestina: Bosettere og hæren angriper palestinere i Huwara

Våre kamerater i Dem Volke Dienen skrev den 3. mars i år om kampene som pågår i Palestina.