Internasjonalt: Nye aksjoner mot CIIT i Mexico

Kampanjen mot innføringa av den inter-oseaniske korridoren (CIIT) fortsetter og kameratene våre i Sol Rojista har publisert nye oversikter over internasjonale solidaritetsaksjoner for kampen til det meksikanske folket.