Irland: Koordinert politiaksjon mot antiimperialister

Kampkomiteen mobiliserer til en solidaritetsmarkering 19. april i Oslo til støtte for irske antiimperialister, som er blitt utsatt for en serie koordinerte politiraid i forbindelse med Joe Bidens besøk til Irland.