Danmark: Aksjon mot «gettoloven» 

Kameratene våre i Socialistisk Revolution har publisert bilder av en veggavis mot den reaksjonære gettoloven.