Larvik: Video slår tvil om politiets forklaring

Den siste tida har det vært flere tilfeller der politiet bruker makt og gir en forvridd versjon av hendelsesforløpet. Mistilliten til politiet øker i befolkninga og ifølge politidirektøren har politiet fokus på å øke tilliten, noe videoer og uttalelser fra publikum ikke tyder på.