Vest-Sahara: Norske fiskebåter tjener okkupanten og utarmer havet

En ny rapport avdekker at det pågår en storstilt eksport av gamle norske fiskebåter til sårbare farvann langs Afrikakysten og at åtte båter har endt opp utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara.