Internasjonalt symposium: 50 år siden drapet på Ibrahim Kaypakkaya

Vi deler en plakat for et internasjonalt symposium som arrangeres i forbindelse med 50-årsjubileet for İbrahim Kaypakkaya som ga livet i kamp.